Веселівська районна рада
Веселівський район, Запорізька область

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 25 листопада 2018 року № 908)

 

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.       0100000                             Веселівська районна рада
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.       0110000                            Веселівська районна рада
           (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.     0110150         Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної    ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад.
          (КПКВК МБ)           (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

 

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний

фонд

спеціальний фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1693268

70850

1764118

1619771

95894

1715665

73497

-25044

48453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Заробітна плата

1227279

0

1227279

1227279

0

1227279

0

0

0

2

Нарахування на оплату праці

267155

0

267155

267153

0

267153

-2

0

2

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

49465

70850

120315

49465

80935

130400

0

10085

10085

4

Оплата послуг (крім комунальних)

22205

0

22205

22204

4908

27112

-1

4908

4907

5

Видатки на відрядження

6500

0

6500

6446

0

6446

-54

0

-54

6

Оплата водопостачання та водовідведення

8310

0

8310

3435

0

3435

-4875

0

-4875

7

Оплата електроенергії

88176

0

88176

19611

0

19611

-68565

0

-68565

8

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

20000

0

20000

20000

0

20000

0

0

0

9

Інші поточні видатки

4178

0

4178

4178

551

4729

0

551

551

10

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

0

0

0

9500

9500

0

9500

9500

 

Усього

1693268 

70850 

1764118 

1619771 

95894 

1715665 

-73497 

25044 

-48453 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

         по загальному фонду

  • Оплата водопостачання та водовідведення в сумі 4875 грн.- за рахунок відшкодування касових витрат Веселівською райдержадміністрацією;
  •  Оплата електроенергії в сумі 68565 грн.- за рахунок відшкодування касових витрат Веселівською райдержадміністрацією та Веселівською селищною радою;

по спеціальному фонду – касові видатки  проведені з врахуванням залишку на початок 2018 року.

 

                                         
 

 

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:    

(грн)

 

Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

                     
 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Відхилення

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од. 

 Рішення    Веселівської районної ради №  27 від 22.02.2018р.

 16

0

16

16 

16

0

0

0

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

 Од.

 Журнал реєстрації вхідної кореспонденції

 21

0

21

231 

 0

231

210

0

210

 

Кількість підготовлених нормативно-правових актів

Од.

Протоколи сесій, комісій

157

0

157

159

0

159

2

0

2

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів,

Од.

Протоколи сесій, комісій

157

0

157

159

0

159

2

0

2

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

Од.

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції

21

0

21

231

0

231

210

0

210

 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості листів, звернень, заяв

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

 Од.

 Розрахунок (шляхом ділення кількості отриманих листів на кількість штатних одиниць

 1

0

1

14 

14

13

0

13

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

Од.

Розрахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість штатних одиниць)

10

0

10

10

0

10

0

0

0

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис. грн.

Розрахунок (шляхом ділення витрат на оплату праці, згідно рішення районної ради від 22.12.2017р. № 11 «Про районний бюджет на 2018 рік» та рішення №30 від 22.02.2018р.  на кількість штатних одиниць)

62,91

0

62,91

76,70

0

76,70

13,79

0

13,79

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості листів, звернень, заяв, збільшення посадових окладів.

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

 %

 Розрахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість підготовлених нормативно-правових актів у відсотках)

100 

0

100

100 

100

0

0

0

 

Відсоток  виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості

%

Розрахунок (шляхом ділення кількості отриманих листів на кількість виконаних листів у відсотках)

100

0

100

100

0

100

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради
  

__________
(підпис)

Ю.Л.Білокопитов
(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

М.В.Ярощук
(ініціали та прізвище)