Веселівська районна рада
Веселівський район, Запорізька область

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження    від 23 червня  2017 № 12-Р

Веселівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 

наказ

Управління фінансів Веселівської  райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

 
_________________ № ______

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

1. 0100000                 Веселівська районна рада

  (КПКВК  МБ)                                                         (найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000                 Веселівська районна рада
 (КПКВК МБ)                                                      (найменування відповідального виконавця)

 

3.0110170          «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

                                                                                           (найменування бюджетної програми)

 

 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1743,011 тисячі гривень, у тому числі загального фонду – 1497,509 тисячі гривень та спеціального фонду 245,502  тисяч гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

 

рішення районної ради від 22.06.2017 № 22 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної  ради від 22.12.2016 р. № 29 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами і доповненнями.

 Мета бюджетної програми:  організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                             (тис. грн.)

№ з/п

КПКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

4

5

6

7

 

0110170

Завдання

 

 

 

1

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

1497,509

245,502

1743,011

 

 

Усього

1497,509

245,502

1743,011

 

 

9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми                                                                                             

                                                                                                                                                                                                             (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

1

2

3

4

5

6

 

1

0110170

Кікількість штатних одиниць, од.,

Од.

Звіт по мережі

20

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.

Од.

Журнал реєстрації

53

 

 

 

Кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.

Од.

Протоколи

182

 

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.

Од.

Рішення сесії

182

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, од.

Од.

Журнал реєстрації

53

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.

Од.

Розрахунок

3

 

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.

Од.

Розрахунок

9

 

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці, од.

Тис. грн.

Розрахунок

51,77

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

%

Розрахунок

100

 

 

 

Відсотк вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості

%

Розрахунок

100

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

тис.грн.

Код

Найменування

 джерел

надходжень

КПКВК

 

 

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

 

2Пунк 11 заповнюється тільки при затвердженні у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

 

Головуючий районної ради                                                                                                                  В.В.Масалов

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник управління фінансів

Веселівської райдержадміністрації                                                                                                      Т.Ю. Левада