Веселівська районна рада
Веселівський район, Запорізька область

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

(завантажити)

Затверджено наказом Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  від 10 липня  2017 № 13-Р

Веселівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

Наказ

Управління фінансів Веселівської  райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

 
_________________ № ______

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

1. 0100000                                                  Веселівська районна рада

  (КПКВК  МБ)                                 (найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000                                                 Веселівська районна рада
 (КПКВК МБ)                                   (найменування відповідального виконавця)

 

3.0110170         Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
 (КПКВК МБ)  місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів                

                                             

                 (найменування бюджетної програми)                                                    

 

 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1869,011 тисячі гривень, у тому числі загального фонду – 1553,400 тисячі гривень та спеціального фонду 315,611  тисяч гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

рішення районної ради від 14.04.2017 №4 «Про затвердження програми висвітлення діяльності Веселівської районної державної адміністрації та Веселівської районної ради у друкованих засобах масової інформації у 2017-2018 роках»; 

рішення районної ради від 14.04.2017 №3 «Про програму ремонту, будівництва, реконструкції об'єктів інфраструктури Веселівського району на 2017 рік»;

рішення районної ради від 06.07.2017 року № 4 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2016 року № 29 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями».

 

6. Мета бюджетної програми:організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради..

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

Назва підпрограми

1

0110170

Програма висвітлення діяльності Веселівської районної державної адміністрації та Веселівської районної ради у друкованих засобах масової інформації у 2017-2018 роках

2

0110170

Програма ремонту, будівництва, реконструкції об’єктів інфраструктури Веселівського району на 2017 рік

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                                                  (тис. грн.)                                                                                                                                                                                                                     

№ з/п

КПКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

4

5

6

7

 

 

Завдання 1

 

 

 

1

0110170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

1467,509

245,502

1713,011

 

 

Завдання 2

 

 

 

2

0110170

Висвітлення діяльності Веселівської районної державної адміністрації та Веселівської районної ради у друкованих засобах масової інформації у 2017-2018 роках

30,000

0

30,000

 

 

Завдання 3

 

 

 

3

0110170

Ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів інфраструктури

55,891

70,109

126,000

 

 

Усього

1553,400

315,611

1869,011

 

 

 

 

 

9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми                                                                                      (тис. грн)                             

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

1

0110170

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць, од.,

Од.

Рішення   позачергової сессії Веселівської районної ради № 13 від 10.11.2016р.

20

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.

Од.

Журнал реєстрації

53

 

 

 

Кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.

Од.

Протоколи

182

 

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.

Од.

Протоколи

182

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, од.

Од.

Журнал реєстрації

53

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.

Од.

Розрахунок

3

 

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.

Од.

Розрахунок

9

 

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці, од.

тис. грн.

Розрахунок

51,77

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

%

Розрахунок

100

 

 

 

Відсотк вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості

%

Розрахунок

100

 

 

 

Висвітлення діяльності Веселівської районної державної адміністрації та Веселівської районної ради у друкованих засобах масової інформації у 2017-2018 роках

 

 

 

 

1

0110170

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг витрат

тис. грн.

Рішення районної ради від 22.06.2017 №22 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2016 №29 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами і доповненнями

30,00

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість матеріалів (статей, повідомлень, оголошень)

Од.

Рішення районної ради від  22.06.2017 №22 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2016 №29 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами і доповненнями

75

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 см розміщених матеріалів про діяльність

грн.

розрахунково

10

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

Повнота відображення повноважень і забезпечення відкритості та прозорості в діяльності райради

%

розрахунково

100

 

 

 

Ремонт, будівництво, реконструкція обєктів інфраструктури

 

 

 

 

1

0110170

затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на поточний ремонт кабінетів , перенесення точок телекомунікаційного зв'язку до відеомонтованих службових приміщень адмінбудівлі

тис. грн

Рішення районної ради від 06.07.2017 №4 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2016 №29 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами і доповненнями

55,9

 

 

 

Витрати на капітальний ремонт даху адмінбудівлі

тис. грн

Рішення районної ради від 06.07.2017 №4 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2016 №29 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами і доповненнями

70,1

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість кабінетів, що планується відремонтувати

Од.

Рішення районної ради від 06.07.2017 №4 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2016 №29 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами і доповненнями

7

 

 

 

Площа м’якої покрівлі адміністративної будівлі

кв. м.

Проектно-кошторисна документація

585

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на поточний ремонт одного кабінета

тис. грн

розрахунок

8

 

 

 

Середні  витрати на 1 кв.м. м’якої покрівлі адмінбудівлі

тис. грн

розрахунок

0,12

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності кабінетів

%

розрахунок

100

 

 

 

Рівень готовності

%

розрахунок

100

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2.                                                                                                                      тис.грн

Код

Найменування

 джерел

надходжень

КПКВК

 

 

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

 

2Пунк 11 заповнюється тільки при затвердженні у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

 

Головуючий районної ради                                                                                                                  В.В.Масалов

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заст. начальника управління-начальник

бюджетного відділу управління  фінансів

Веселівської райдержадміністрації                                                                                                      В.В. Кравченко