Веселівська районна рада
Веселівський район, Запорізька область

До відома сільських рад

(Декларація Білецька Юлія Михайлівна)

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

МЕНЧИКУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

          18.11.2016 р.                                                                     № 80

 

Про організацію проведення  у Менчикурівській

сільській раді перевірки достовірностей

відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

ч.3 і 4 ст.1 Закону України «Про очищення влади»

 

            Відповідно до Закону України від 16.09.2014 року №1682 «Про очищення влади, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» та  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 1025-р «Про  затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

 

    1.Визначити секретаря сільської ради відповідальним за організацію проведення перевірки достовірностей відомостей, що подаються посадовими особами місцевого самоврядування Менчикурівської сільської ради (крім виборних посад), а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад (крім виборних посад), щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

   2.Встановити, що для посадових осіб, які працюють у Менчикурівській сільській  раді станом на 01 червня 2015 року початком перевірки вважається 18 листопада 2016 року.

  3. Посадовим особам Менчикурівської сільської ради (крім виборних посад), які підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки у сільській раді подати до кадрової служби написану заяву  про те, що  до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї згідно з додатком 2.

   Неподання заяви посадовою особою  сільської ради у визначений строк або повідомлення у заяві про те, що до неї застосовуються визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону є підставою для звільнення із займаної посади.

 4. Секретарю сільської ради, взяти до уваги, що особа яка претендує на зайняття посади у апараті сільської ради разом  з документами необхідними для її призначення на посаду, подає секретарю сільської ради власноручно написану заяву за формою  згідно з додатком 1.

   5.Посадовим особам Менчикурівської сільської  ради ознайомитися  з постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» та  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 1025-р «Про  затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади».

  6.Секретарю сільської ради довести до відома посадових осіб Менчикурівської сільської  ради, які підлягають перевірці, про початок проведення перевірки у Менчикурівській сільській  раді у день підписання розпорядження.

7. Сільському голові висвітлити інформацію щодо початку проведення перевірки у Менчикурівській сільській раді на офіційному веб – сайті Веселівської  районної ради Запорізької області у день підписання розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова

Менчикурівської сільської ради                              І.П. Дзіневський                                                                 

 

 

 

 

“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

___________________________________________________________
(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я,____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                                                                                 __________      
                                                                                                                               (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

___________________________________________________________

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

 

 

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Я, ____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________  статті 1 Закону,

     (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

____________________________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

____ ____________ 20__ р.                                                       ____________

                                                             (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.