Веселівська районна рада
Веселівський район, Запорізька область

.

Затверджено наказом Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  від 20 квітня  2018 № 11-Р

Веселівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. 0100000                                                  Веселівська районна рада

  (КПКВК  МБ)                                 (найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000                                                 Веселівська районна рада
 (КПКВК МБ)                                   (найменування відповідального виконавця)

 

3.0110150         Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
 (КПКВК МБ)  місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»                

                                            

                 (найменування бюджетної програми)                                                    

 

 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1764,118 тисячі гривень, у тому числі загального фонду – 1693,268 тисячі гривень та спеціального фонду 70,850  тисяч гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

рішення Веселівської районної ради від 19.04.2018 року № 14 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 року № 11 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями;

рішення районної ради від 19.04.2018 № 7 «Про внесення змін до рішення  райради від 14.04.2017 № 4  «Про затвердження програми висвітлення діяльності Веселівської районної державної адміністрації та Веселівської районної ради у друкованих засобах масової інформації у  2017-2018 роках»

 

 

6. Мета бюджетної програми:організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради..

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

Назва підпрограми

1

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                                                  (тис. грн.)                                                                                                                                                                                                                     

№ з/п

КПКВК

КФК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

1

0110150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради

1678,268

70,850

1749,118

2

0110150

0111

Висвітлення діяльності Веселівської районної державної адміністрації та Веселівської районної ради у друкованих засобах масової інформації у 2017-2018 роках

15,000

0

15,000

 

 

 

Усього:

1693,268

70,850

1764,118

 

 

9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми                                                                                      (тис. грн)                             

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Програма висвітлення діяльності Веселівської районної державної адміністрації та Веселівської районної ради у друкованих засобах масової інформації у 2017-2018 роках

0110150

15000

0

15000

Усього

 

15000

0

15000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0110150

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць, од.,

Од.

Рішення    Веселівської районної ради №  27 від 22.02.2018р.

15

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.

Од.

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції

21

 

 

Кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.

Од.

Протоколи сесій, комісій

157

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.

Од.

Протоколи сесій, комісій

157

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, од.

Од.

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції

21

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.

Од.

Розрахунок (шляхом ділення кількості отриманих листів на кількість штатних одиниць)

1

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.

Од.

Розрахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість штатних одиниць)

10

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці, од.

тис. грн.

Розрахунок (шляхом ділення витрат на оплату праці, згідно рішення районної ради від 22.12.2017р. № 11 «Про районний бюджет на 2018 рік»та рішення №30 від 22.02.2018р.  на кількість штатних одиниць)

88,84

4

 

якості

 

 

 

 

 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

%

Розрахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість підготовлених нормативно-правових актів у відсотках)

100

 

 

Відсоток  виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості

%

Розрахунок Розрахунок (шляхом ділення кількості отриманих листів на кількість виконаних листів у відсотках)

100

 

 

Висвітлення діяльності Веселівської районної державної адміністрації та Веселівської районної ради у друкованих засобах масової інформації у 2017-2018 роках

 

 

 

1

0110150

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг витрат

тис. грн.

Рішення районної ради від 19.04.2018 №14 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 №11 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами і доповненнями

15,00

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість матеріалів (статей, повідомлень, оголошень)

Од.

Рішення районної ради від 19.04.2018 №14 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 №11 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами і доповненнями

37

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 см розміщених матеріалів про діяльність

грн.

розрахунково

10

4

 

якості

 

 

 

 

 

Повнота відображення повноважень і забезпечення відкритості та прозорості в діяльності райради

%

розрахунково

100

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2.                                                                                                                      тис.грн

Код

Найменування

 джерел

надходжень

КПКВК

 

 

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пунк 11 заповнюється тільки при затвердженні у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

 

Голова  районної ради                                                                                                                          В.В.Масалов

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник управління фінансів

Веселівської райдержадміністрації                                                                                                      Т.Ю. Левада