Веселівська районна рада
Веселівський район, Запорізька область

11-ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 25 листопада 2018 року № 908)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження від 08 січня 2019 № 1-р
Веселівська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Веселівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
08.01.2019__ № 1__

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000                    Веселівська районна рада Запорізької області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000                     Веселівська районна рада Запорізької області
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150                   0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної                                                       ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад.
____________        _________________________________
   (КТПКВК МБ)                    (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1573700 гривень, у тому числі загального фонду – 1478900 гривень та спеціального фонду – 94800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №  836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Веселівської районної ради від 22.12.2018 року № 8 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради.

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

 

№ з/п

Завдання

1

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради.

 

 

   
 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради.

1478900

94800

 

1573700

Усього

1478900

94800

 

1573700

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 Кількість штатних  одиниць

Од. 

Рішення    Веселівської районної ради №  9 від 13.12.2018р. 

14 

 

14

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

Од. 

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 

231 

 

231

 

Кількість підготовлених нормативно-правових актів

Од.

Протоколи сесій, комісій

159

 

159

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

Од.

Протоколи сесій, комісій

159

 

159

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

Од.

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції

231

 

231

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

Од. 

Розрахунок (шляхом ділення кількості отриманих листів на кількість штатних одиниць) 

17 

 

17

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

Од.

Розрахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість штатних одиниць

11

 

11

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Тис. грн

Розрахунок (шляхом ділення витрат на оплату праці, згідно рішення районної ради від 22.12.2018р. № 8 «Про районний бюджет на 2019 рік» та рішення  № 9 від 13.12.2018р.  на кількість штатних одиниць)

75,357

 

75,357

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

Розрахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість підготовлених нормативно-правових актів у відсотках) 

100 

 

100

 

Відсоток  виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості

%

Розрахунок (шляхом ділення кількості отриманих листів на кількість виконаних листів у відсотках)

100

 

100

 

 

 

Заступник голови районної ради
  

__________
(підпис)

Ю.Л.Білокопитов
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник управління фінансів

Веселівської райдержадміністрації                                                                                                      

__________
(підпис)

Т.Ю.Левада
(ініціали та прізвище)